Technologie a funkce

Technologie Hyper Heating

Mimořádný topný výkon

Technologie Hyper Heating byla výrobcem Mitsubishi Electric vyvinuta speciálně pro velmi chladné klimatické podmínky. Zvyšuje výkon tepelného čerpadla a umožňuje udržovat jeho tepelný výkon na konstantní úrovni až do venkovní teploty −15 °C a zajistit vytápění až do teploty −25 °C.

Hyper Heating MXZ

S novými venkovními multisplitovými jednotkami v provedení Hyper Heating s chladivem R32 získáte zařízení speciálně zaměřené na vytápění.

• 100 % jmenovitého topného výkonu až do venkovní teploty −15 °C

• Rozšířený rozsah použití až do venkovní teploty −25 °C

• Vysoká sezónní energetická účinnost

• Optimalizovaný režim odmrazování

Vysoký výkon, nízká spotřeba

I přes vysoký výkon pracují jednotky vybavené technologií Hyper Heating velmi úsporně a díky koeficientu sezónní energetické účinnosti pro vytápěcí systémy (SCOP) v hodnotě až 4,9 pro velikost 25 se řadí do energetické třídy až A++. Také invertory Hyper Heating přizpůsobují výkon skutečné potřebě a díky tomu pracují velmi efektivně.

Kompaktnější, výkonnější kompresor

Za pomoci speciální výrobní metody se podařilo zkonstruovat kompresor, který má při stejném výkonu kompaktnější rozměry. Tak lze mimořádně výkonný kompresor zabudovat i do venkovní jednotky série M s kompaktními rozměry pro konstantní udržování topného výkonu také při venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Invertorové technologie pro individuální potřeby

Investice, která se vyplatí

Výrobce Mitsubishi Electric určuje měřítka v oblasti invertorových technologií a je v tomto odvětví celosvětovým technologickým lídrem. Invertorová technologie je nejpokročilejším řešením, protože se zde otáčky kompresoru vždy přesně přizpůsobují aktuálně požadovanému chladicímu výkonu. Tato plynulá regulace a připravenost poskytovat výkon podle momentální potřeby umožňuje mimořádně hospodárný provoz s nejvyšší možnou účinností. Je zabráněno zastavování a opětovnému spouštění kompresoru, což jednak šetří náklady, ale má také pozitivní vliv na životnost celého zařízení. V závislosti na konkrétní oblasti použití jsou k dispozici čtyři typy invertorů.

 

Informace o chladivu R32 vždy k dispozici

Aktuální manuály o odborném zacházení s chladivem R32 najdete nyní i v digitální podobě v rámci aplikace myDocs. Mějte v budoucnu vždy a všude přístup k potřebným informacím – online, offline a interaktivně: www.mitsubishi-les.com/apps/

Power Inverter

Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Receiver k podchlazení chladiva a dvěma individuálně nastavitelným expanzním ventilům pracují tato zařízení v každém provozním stavu v optimálním rozsahu. To se odráží také v zařazení těchto zařízení do lepších energetických tříd. Podle připojené vnitřní jednotky se pro vytápění a chlazení dosahuje zařazení do energetické třídy až A++. Navíc zajišťují díky nízké hladině hluku a značné délce vedení chladiva až 100 m flexibilní možnosti instalace.

Standardní invertory

Venkovní jednotky standardních invertorových systémů série Mr. Slim nabízejí atraktivní vstup do světa invertorových technologií. Venkovní jednotky se dodávají v provedeních 230 V, 50 Hz a 400 V, 50 Hz.

 • Délka vedení až 70 m
 • Převýšení až 30 m
 • Všechna zařízení velikostí 100–140 ve třífázovém provedení
 • Technologie Replace

Invertory Zubadan

Díky patentované invertorové technologii Zubadan dosahují zařízení série Mr. Slim a City Multi VRF dostatečného výkonu i při nízkých venkovních teplotách. Zařízení podávají plný výkon ještě při teplotě -15 °C a oblast použití byla rozšířena až do teploty -25 °C. Díky tomu je jakákoli snaha o předimenzování topných zařízení zbytečná. Tato zařízení navíc přesvědčují svou optimalizovanou charakteristikou při rozmrazování. Mezi jednotlivými rozmrazovacími cykly lze nyní nastavit interval až 150 minut, přičemž trvání jednoho odmrazovacího cyklu bylo v porovnání se stávajícími zařízeními zkráceno o 50 %.

 • Konstantní topný výkon až do -15 °C
 • Nepřetržitý provoz mezi jednotlivými odmrazovacími cykly až 150 min
 • Záruka provozu tepelného čerpadla až do venkovní teploty -25 °C
 • Rychlý náběh vytápění po odmrazovací fázi

2-trubkový systém (R2 serie)

Série R2 je světově unikátní systém, který umožňuje použitím pouze klasického dvoupotrubí provozovat připojené klimatizační jednotky zároveň v režimu chlazení i topení a přitom mezi nimi ještě rekuperovat teplo. Energie odebíraná z ochlazovaných místností se neodevzdává do okolí, ale využívá se k vytápění místností, kde je teplo potřeba. V budovách se serverovnami, datacentry a technickými místnostmi je celoročně nutné zajistit chlazení. Zde se technologie R2 hodí obzvláště. Každou jednotlivou vnitřní jednotku lze provozovat nezávisle v režimu vytápění či chlazení.

Výhody na první pohled

 • Vyšší komfort: Možnost nezávislého využívání každé jednotlivé vnitřní jednotky v režimu vytápění či chlazení.
 • Energetická účinnost: Díky využití odpadního tepla lze v závislosti na potřebě chlazení a vytápění snížit náklady na energie až o 50 %.

 

Oddělování fází chladiva v BC controlleru

Součástí jedinečného řešení systému VRF R2 jsou separační jednotky, tzv. BC controllery, v nichž se provádí oddělování fází použitého chladiva v jediném centrálním uzlu celého zařízení. BC controller je tedy centrálním oddělovačem chladiva, který slouží jako společný přepojovací uzel mezi venkovními a vnitřními jednotkami. Toto zařízení odděluje fáze chladiva podle aktuálních požadavků: plynné skupenství pro vytápění a kapalné skupenství pro chlazení. Kompaktní rozbočovač umožňuje připojit více vnitřních jednotek k vnější jednotce a efektivně distribuuje chladivo pro účely vytápění (plynná fáze) a ochlazování (kapalná fáze). V režimu se souběžným vytápěním i chlazením se proto podle obou provozních stavů zařízení rozlišuje mezi režimem „s převládajícím vytápěním“ a režimem „s převládajícím chlazením“. To znamená následující: Většina jednotek připojených ke společné venkovní jednotce se nachází v režimu vytápění, resp. chlazení.

 

Instalace BC-Controllerů

Použitím kompaktního BC-Controlleru lze připojit více vnitřních klimatizačních jednotek na jednu venkovní jednotku a efektivně tak rozdělit chladivo mezi vnitřními jednotkami, podle požadavku na vytápění (plynné chladivo) a na chlazení (kapalné chladivo). Vzhledem k tomu, že všechny vnitřní jednotky jsou připojeny přímo k BC controlleru, není u série R2 nutné pro vnitřní jednotky používat žádný centrální rozdělovač chladiva. Instalace je zjednodušena na maximum, a díky tomu jsou téměř vyloučeny potenciální netěsnosti.

Současné chlazení a topení s 50 vnitřními jednotkami

Do jednoho chladivového okruhu mohou být připojeny až 12 BC-Controllery (1x hlavní – master, 11x podřadný – slave). Proto je možné připojit do jednoho chladivového systému až 50 vnitřních jednotek.

Chladivo v kapalné i plynné fázi ve společném potrubním vedení

Možné jsou také instalace s pohybem chladiva v kapalné i plynné fázi ve společném potrubním vedení. Přítomnost obou těchto fází chladiva v propojovacím potrubí mezi venkovní jednotkou a ovladačem BC je umožněna udržováním přesných hodnot tlaku a teploty.

 

Systém se správným připojením

Při použití technologie tepelného čerpadla VRF R2 lze nainstalovat kompletní zařízení pro vytápění, ochlazování, zásobování teplou vodou a větrání plně na bázi obnovitelných zdrojů energie v rámci jednoho společného systému. Díky rekuperaci odpadního tepla a jeho transformaci prostřednictvím patentované technologie R2 lze v létě využít odpadní teplo například k ohřevu teplé vody. Ekonomickou výhodnost tohoto systému z hlediska provozních nákladů lze doložit mnoha příklady.

 

Vysoce účinné řešení, dotažené ještě dále

Na základech osvědčené technologie R2 vyvinul výrobce Mitsubishi Electric první hybridní systém VRF k současnému chlazení a vytápění s využitím odpadního tepla (rekuperací).

Hybridní systém City Multi

Celosvětově první hybridní systém VRF pro souběžné chlazení i vytápění s využitím odpadního tepla

Ať už se jedná o použití v administrativních nebo hotelových budovách, systém Hybrid City Multi byl speciálně vyvinut pro moderní architektonické objekty s vysokými nároky na účinnost a komfort. Moderní konstrukce administrativních budov, přísnější předpisy ohledně izolace budov a interní tepelné zátěže v důsledku počítačového vybavení, tiskáren nebo serveroven kladou zvýšené nároky na flexibilní a dokonale vyladěnou techniku klimatizace, větrání a vytápění. Při klimatizaci hotelových budov se kromě vysoké provozní spolehlivosti klade silný důraz také na maximální komfort.

Systém Hybrid City Multi nabízí díky své speciální konstrukci obzvlášť přívětivé teploty výdechů vnitřních jednotek, což ještě zvyšuje poskytovaný komfort. Vzhledem k tomu, že vnitřními jednotkami proudí voda, jsou problémy v důsledku omezení množství provozních kapalin, jako například u systémů s přímým vypařováním, i v těch nejmenších prostorách vyloučeny.

K dispozici také s chladivem R32

Moderní hybridní systémy VRF pracují s venkovními jednotkami City Multi VRF, v nichž se používá efektivnější chladivo R32. Kombinace menšího množství chladivové náplně a nižší hodnoty GWP znamená snížení ekvivalentní hodnoty emisí CO2 -pro konkrétní zařízení na méně než 21 % oproti běžným systémům VRF s chladivem R410A. Díky tomu tyto systémy již nyní splňují požadavky nařízení o F-plynech, které vstoupí v platnost až v roce 2030.

Výhody na první pohled

 • Hybridní BC-controller (HBC) je vybaven deskovým výměníkem, v němž probíhá tepelná výměna mezi chladivem a vodou.
 • Chladivo slouží jako transportní médium energie mezi venkovní jednotkou a hybridní jednotkou HBC (Hybrid BC-Controller).Z ovladače HBC je upravená voda vedena k vnitřním jednotkám
 • Snadná montáž a bezúdržbový a spolehlivý provoz dvoutrubkového systému v porovnání s trojtrubkovým systémem nebo se čtyřtrubkovým vodním systémem
 • Vyšší energetická účinnost díky využití odpadního tepla v porovnání se systémy pro ochlazování vody. Úspora energie může dosáhnout až 40 %

Tichý chod jednotek 

M-serie

Šumění listů ve větru má hlasitost 21 dB(A). Nejtišší interiérové klimatizační jednotky od společnosti Mitsubishi Electric pracují jen s 19 dB(A). Jsou téměř neslyšné a skvěle se hodí ke klimatizování ložnic.

Mr. Slim

Hlukově optimalizované opláštění vnitřní jednotky od 26 dB(A). Venkovní jednotky s tichým provozem nepotřebují žádná dodatečná zařízení na tlumení hluku, což je velkou výhodou pro hustě osídlené nebo komerční oblasti. Funkce Low Noise snižuje hladinu akustického tlaku o 3 dB(A), což odpovídá polovině pociťované hladiny hluku.

Kombinace větrání a klimatizace

Čerstvý vzduch přispívá k zachování výkonnosti

Podmínky větrání, daná množství přiváděného čerstvého vzduchu, respektive odváděného vzduchu v budovách definují normy DIN, VDI a ČSN. Aby byla zachována plná výkonnost lidí ve větrané budově, je nutné jim přivést správná množství čerstvého vzduchu. Ve všech budovách, kde není možná přirozená výměna vzduchu okny, je nutné přivádět vzduch nuceně. Týká se to všech typů budov, jako například úřadů, divadel, obchodů a nemocnic. Protože je tento stav celoroční, je zapotřebí do místností přivádět předupravený čerstvý vzduch. Předúpravou se myslí jeho ohřev nebo chlazení. K tomuto účelu jsou ideální singlesplitové invertorové systémy ze série Mr. Slim nebo zařízení VRF ze série City Multi.

Větrání a klimatizace jako ideální doplněk

Tepelná zátěž ve stávajících i nových budovách stále narůstá. Je zde více osvětlení, elektrických spotřebičů, hodně lidí a v budovách je použita lepší izolace stavebních konstrukcí, z toho důvodu nám vnitřní tepelné zisky stále narůstají. Moderní architektura s velkými prosklenými fasádami zároveň zvyšuje vnější tepelné zisky v podobě slunečního záření. Přívod čerstvého vzduchu proto hraje důležitou roli při regulaci teploty vzduchu v místnosti, která je klimatizována prostřednictvím účinného klimatizačního zařízení.

Více o větracím systému v kategorii Lossnay - zde.

Multisplitový současný provoz - rozdělovač chladiva

Paralelní provoz 2 až 4 vnitřních jednotek
(pro jednu klimatizovanou zónu)

 • K jedné venkovní jednotce Mr. Slim z řad PUHZ-P/-ZRP/- -SHW a PUZ-ZM lze v závislosti na výkonu připojit v paralelním provozu dvě, tři nebo čtyři vnitřní jednotky. Přitom lze různé modely vnitřních jednotek podle potřeby kombinovat.
 • Zachována však musí být jejich stejná kapacita. Je potřeba jedno dálkové ovládání, které je připojeno k hlavní jednotce a může tak ovládat každou další vnitřní jednotku.
 • Série Mr. Slim je vhodná zvláště pro velké prostory, jako například velkoprostorové kanceláře nebo prodejny, kde je jen jedna klimatizovaná zóna. Pokud je čidlo teploty aktivní u hlavní vnitřní jednotky, musejí být ostatní vnitřní jednotky při multisplitovém provozu instalovány v jedné místnosti (jedna klimatizovaná zóna).

Multikomorový výměník 

Účinný tepelný výměník s plochými trubkami

Kromě tepelných výměníků s kulatými trubkami jsou nyní k dispozici také tepelné výměníky s plochými trubkami. Výhoda: Při použití plochých trubek lze zvýšit jejich počet, aniž by bylo nutné měnit rozměry tepelného výměníku. Ve vnitřním prostoru trubek se nacházejí tenkostěnné komory, které zvětšují kontaktní plochu mezi chladivem a okolním vzduchem.

 

Tímto způsobem se pak zvyšuje stupeň účinnosti při tepelné výměně, a tím podstatně také úspora energie. V porovnání oproti modelu s kulatými trubkami se stupeň účinnosti tepelného výměníku s plochými trubkami při tepelné výměně zvyšuje přibližně o 30 %.

Funkce 

Inverterové jednotky 

Venkovní jednotka je vybavena energeticky úspornou invertorovou technologií.

Pečeť kvality pro splitové jednotky

Splitové klimatizační zařízení získalo v Německu certifikát kvality Odborného svazu klimatizace budov (Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK).

Standardní Invertory 

Venkovní jednotka je vybavena standardní invertorovou technologií.

Hyper Heating

Tato technologie umožňuje udržovat konstantní topný výkon až do venkovní teploty -15 °C a zajistit provoz až do venkovní teploty -25 °C.

Power Inverter 

Venkovní jednotka je vybavena invertorovou technologií Power Inverter.

   

Zubadan Inverter

Venkovní jednotka je vybavena patentovanou invertorovou technologií Zubadan.

   
       

MELCloud 

Zařízení lze doplnit o WiFi adaptér a ovládat je na dálku prostřednictvím řídicího softwaru MELCloud ze smartphonu, tabletu nebo počítače.

3D i-see sensor

3D i-see senzor rozpoznává polohu osob v místnosti a podle zjištěných údajů nasměrovává vzduch tak, aby osoby v místnosti nebyly vystaveny proudícímu vzduchu.

Econo Cool 

Umožňuje uspořit dodatečnou energii tím, že se v režimu chlazení nastavená teplota automaticky zvýší o 2 °C. Snížení výkonu chlazení se díky speciálnímu programu ventilátoru nepozná.

i save 

Pomocí funkce i save lze uložit upřednostňovaný provozní stav do paměti a později jej tlačítkem i save opět vyvolat.

Zap./vyp. časovač

S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace.

Silent 

Tichý mód pro obzvlášť nízký provozní hluk jednotek, např. v noci.

Týdenní časovač

Pomocí týdenního časovače lze na každý den v týdnu naprogramovat až čtyři individuální činnosti. Jednotku lze flexibilně zapínat a vypínat. Kromě toho lze pro každé zapnutí předvolit také požadovanou teplotu. To umožňuje řídit systém podle požadavků pro daný čas a zároveň úsporným způsobem

Ochrana proti zamrznutí 

Minimální nastavitelná teplota v místnosti je v topném režimu 10 ° C. Díky tomu je provoz zařízení hospodárný i v nevyužívaných místnostech. Mimoto zabraňuje příslišnému podchlazení místnosti.

Noční režim

Nová komfortní funkce nočního režimu automaticky snižuje hlučnost venkovní jednotky o 3 dB(A) a více. Navíc se u vnitřních jednotek ztlumí jas LED diod a dojde ke ztlumení tónů dálkového ovládání.

Možnost připojení kabelového dálkového ovládání 

Jednotku lze vybavit rozhraním MAC-397IF-E nebo MAC-333IF-E, volitelně s kompaktním dálkovým ovládáním PAC-YT52CRA nebo dálkovým ovládáním Deluxe PAR-40MAA.