Klimatizace technických místností

Potřeba vysokého citelného výkonu

Při plánování a projektování technických místností je třeba věnovat zvýšenou pozornost citelnému výkonu. Vzhledem k nepřetržitému provozu se v uzavřené místnosti neustále sni- žuje relativní vlhkost vzduchu. S klesající vlhkostí vzduchu se současně snižuje také jeho tepelná vodivost a k přenosu tepla mezi vzduchem v místnosti a výměníkem tepla je zapotřebí větší výkon.

Nejvyšší účinnost a nižší provozní náklady

Stále rostoucí potřeba energie v moderních technických míst- nostech znamená, že jakékoli energetické úspory mohou výrazně snížit provozní náklady. U zařízení, která jsou v nepře- tržitém provozu průměrně 10 let, činí tato částka velkou část

Při výběru produktu je proto v této kapitole věnována zvláštní pozornost velkým plochám výměníku tepla ve vnitřních jednotkách. Velké povrchy výměníku tepla dokáží provozu s vyšší vypařovací teplotou zajistit vysoký citelný výkon, a tím i spolehlivou klimatizaci i při velmi nízké vlhkosti vzduchu.

celkových nákladů. Společnost Mitsubishi Electric přikládá velkou důležitost používání vysoce kvalitních a energeticky úsporných komponent, jako jsou technologie invertoru nebo chladicí médium R-32, a nabízí tak nejlepší možné komplexní řešení.

Nižší výkon

Tyto jednotky jsou obzvláště vhodné pro malé serverovny nebo technické místnosti, kde je vyžadováno cenově atraktivní řešení klimatizace.

Střední výkon

Chlazení je možné nástěnnou jednotkou PKA-M nebo podstropní jednotkou PCA-M

 

Vyšší výkon

Chladící skříně S-Mext jsou vhodné od malých až po velké serverovny a technické místnosti.