Hybridní City Multi (HVRF)

Nový systém Hybrid City Multi-System (HVRF) je celosvětově prvním dvoutrubkovým systémem k souběžnému chlazení i vytápění s rekuperací tepla, který v sobě kombinuje výhody systému s přímým vypařováním a systému s vodním vedením.

Tato technologie je založena na systému tepelného čerpadla City Multi R2 výrobce Mitsubishi Electric. Systém HVRF se skládá z venkovní jednotky R2 série City Multi a nové hybridní jednotky HBC (Hybrid BC-Controller), umožňující spojení chladiva a vody jako teplonosného média. Vnitřní jednotky tohoto systému jsou vybaveny speciálním ventilem.

Vnitřní jednotky

Pro dimenzování vnitřních jednotek je k dispozici celá řada variant, s jejichž pomocí můžete novou řadu HVRF-Y přizpůsobit konkrétním podmínkám pro individuální objekty. K dispozici jsou tak například jednotky pro podstropní montáž, podlahové parapetní jednotky, standardní kazetové jednotky a kazetové jednotky s eurorastrem nebo nástěnné vnitřní jednotky.

Všechny vnitřní jednotky jsou k dispozici v různých výkonových variantách. Chladicí výkon začíná na 1,1 kW. To znamená, že vnitřní jednotky lze použít i v malých místnostech a při požadavku nízké chladicí nebo topné kapacity, například ve velmi dobře izolovaných budovách.

Venkovní jednotky

Chladicí výkon venkovních jednotek (dodávaných v sedmi velikostech) se u jednotlivých jednotek pohybuje v rozsahu 22,4 až 56 kW a topný výkon v rozsahu 25 až 63 kW. Jednotky všech velikostí jsou k dispozici ve dvou variantách účinnosti. Kompresor s plnohodnotnou invertorovou technologií generuje pro každý požadavek přesně požadovaný výkon.

Příslušenství VRF/HVRF

Příslušenství City Multi HVRF je shodné s příslušenstvím City Multi VRF. Seznam dostupného zařízení najdete zde.